Teenglish, İngilizce iletişim becerilerini güçlendirecek biçimde eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra okullardaki sınavlar ve ödevler de onların akademik başarılarının göstergesidir.
A Little Help, sınavlar ve ödevlere yardımcı olacak çalışma programlarının genel adıdır.