A Little Help 2016-08-23T16:46:03+00:00
  • A Little Help

Teenglish, İngilizce iletişim becerilerini güçlendirecek biçimde eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra okullardaki sınavlar ve ödevler de onların akademik başarılarının göstergesidir.
A Little Help, sınavlar ve ödevlere yardımcı olacak çalışma programlarının genel adıdır.